pensionär med hörsnäcka
Livet som senior 2021
Ny metod: Så kan du förbättra din andning och minska risken för virusinfektioner
Andningsredskapet WellO2 är en kombination av två beprövade metoder: Andning med motstånd och inandning av vattenånga. Det som är unikt är att produkten förenar dessa två etablerade sätt att förbättra andningskapaciteten och luftvägarnas kondition, säger Katri Lindberg, produktchef på WellO2 med bakgrund som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter. Direkt lättare att andas – Andning med … Fortsätter
pensionär med hörsnäcka
Livet som senior 2021
Ny metod: Så kan du förbättra din andning och minska risken för virusinfektioner
Andningsredskapet WellO2 är en kombination av två beprövade metoder: Andning med motstånd och inandning av vattenånga. Det som är unikt är att produkten förenar dessa två etablerade sätt att förbättra andningskapaciteten och luftvägarnas kondition, säger Katri Lindberg, produktchef på WellO2 med bakgrund som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter. Direkt lättare att andas – Andning med … Fortsätter
pensionär med hörsnäcka
Livet som senior 2021
Ny metod: Så kan du förbättra din andning och minska risken för virusinfektioner
Andningsredskapet WellO2 är en kombination av två beprövade metoder: Andning med motstånd och inandning av vattenånga. Det som är unikt är att produkten förenar dessa två etablerade sätt att förbättra andningskapaciteten och luftvägarnas kondition, säger Katri Lindberg, produktchef på WellO2 med bakgrund som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter. Direkt lättare att andas – Andning med … Fortsätter