Skip to main content
Start » News » Liberalerna – Vad är er hjärtefråga för mig som senior i Göteborg?
Sponsrad

I Liberalernas Göteborg ska man kunna leva livet hela livet. Man ska kunna åldras med värdighet och vid behov mötas av en vård med värme och kvalitet. Alla medborgare måste bli bemötta utifrån de individer vi är, inte utifrån vilket år vi är födda. Att öka årsrika människors självständighet och egenmakt är en central uppgift i Liberalernas äldrepolitik. Vi använder ordet årsrik som synonym till gammal eller äldre för att beteckna att det rör sig om människor som är rika på antalet levda år, kunskap och livserfarenhet.   

Axel Darvik, Kommunalråd, Liberalerna
_______________________________

Kommunens samverkan med regionen är central  

Vi vill öka tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen då vi ser att bristen på geriatrisk kompetens och medicinsk ledning i Göteborg har lett till brister i äldresjukvården. För att säkerställa kvalitet i den kommunala äldresjukvården bör det finnas en MLL, medicinskt ledningsansvarig läkare. Denne ska ansvara för hur sjukvården på särskilda boenden och inom hemsjukvården organiseras och omhändertas. MLL bör också vara länken mellan kommun och region.  

Teknik och digitalisering 

Utvecklingen inom IT-området går allt snabbare och därmed blir många äldre utan möjlighet att använda de nättjänster som idag är ett måste i vardagen. De äldre ska få hjälp med kunskap om den digitala världen, vilket inte är lätt att skaffa på egen hand. För att alla ska kunna leva livet hela livet och hänga med i utvecklingen vill vi att det ska finnas en digital fixartjänst. Tjänsten ska hjälpa till att minska årsrikas utanförskap i det digitala.   

Personal i omsorgen  

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Fler och fler äldre ställer ökade krav på kvalitet och brukarinflytande. Samtidigt är det idag svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Omsorgspersonalens arbetsförhållanden måste förbättras. God arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och gott ledarskap kommer därför att vara avgörande faktorer för att stärka kommunen som arbetsgivare och ge arbetet inom äldreomsorgen en högre status. 

Next article