Skip to main content
Start » News » Min pärm är ett stöd vid demensdiagnos
Sponsrad

Den som får en alzheimerdiagnos lämnas ofta med många obesvarade frågor. I Vaxholm har kommunen därför börjat dela ut Min pärm, ett stöd för personer med demenssjukdom.

Min pärm har tagits fram av Svenskt Demenscentrum för att fylla ett tomrum efter diagnosen. Den ger svar på frågor som många ställer sig efter att ha diagnosticerats med alzheimer eller annan demenssjukdom.

Wilhelmina Hoffman
Chef, Svenskt Demenscentrum
Foto: SDC

– Det handlar om frågor om fullmakter, körkort, färdtjänst och vart man kan vända sig för att få råd och stöd. Pärmen innehåller även konkreta tips på hur man kan hantera svårigheter som uppstår av ett sviktande minne, säger Wilhelmina Hoffman, chef vid Svenskt Demenscentrum.

Sedan lanseringen i slutet av 2022 har mer än 1 000 exemplar av Min pärm sålts. Beställare är enskilda personer, vårdcentraler och specialistmottagningar men även socialtjänsten i flera kommuner.

I år har Susanne Lindqvist, Silviasyster och demenssamordnare i Vaxholm, delat ut 32 orangefärgade pärmar till nydiagnosticerade personer i kommunen.

– Jag brukar alltid bjuda in den som får en demensdiagnos till ett möte, tillsammans med sina anhöriga. Då går jag igenom vilket stöd som finns att få. Jag berättar lite om olika hjälpmedel och om kommunens mötesplats Träffpunkten. Och så får de ett exemplar av Min pärm, något som är väldigt uppskattat, säger Susanne Lindqvist.

Det kan dröja länge innan den som får en demensdiagnos i ett tidigt skede behöver hemtjänst eller mer omfattande hjälp från kommunen. Under denna tid, när personen har få kontakter med vård och omsorg, kan Min Pärm spela en särskilt viktig roll.

– Demenssjukdom är en obotlig och dödlig sjukdom som vänder upp och ned på ditt liv. Men mer kunskap kan öka din trygghet och i Min pärm får du även konkreta råd om vad du själv kan göra för att kunna leva ett så bra liv som möjligt, säger Wilhelmina Hoffman.

Innehållet i Min pärm är sorterat under färgglada flikar, för att det ska vara lättare att hitta.

Next article