Skip to main content
Start » News » Söker du som senior gemenskap?
livet som senior

Söker du som senior gemenskap?

Foto: Seniorval

De seniora åren är en ny fas i livet, tidigare sociala sammanhang som arbetsplats och familjeliv behöver fyllas med nya. Du kan så klart precis som vanligt ta del av kultur- och föreningsliv, men det finns även många olika aktiviteter och typer av umgänge riktade till seniorer. Här listar vi några. 

Träffpunkter eller mötesplatser

Detta finns på de flesta orter i landet och arrangeras ofta av kommunen. Här har du möjlighet att träffa andra för att umgås och delta i olika aktiviteter. Till dessa är alla välkomna och i de flesta fall krävs inte någon föranmälan. 

Organisationer och föreningar 

Ett sätt att träffa nya människor och få gemenskap är att gå med i en organisation eller förening. Några av de största organisationerna som riktar sig speciellt till pensionärer är PRO, SPF, SKPF och RPG. Dessa finns i hela landet och har regionala och lokala föreningar eller avdelningar som ordnar aktiviteter och träffar för seniorer.

Boende

Ett stort värde med bostäder som riktar sig till seniorer är att de ofta ger möjlighet till gemenskap med människor i samma livsfas. Bara att bo i närheten av varandra skapar förutsättningar för utbyte. I många fall arrangerar de boende själva olika gemensamma aktiviteter eller så finns personal för detta. 

Sällskap

Ibland är det sällskap i mindre format man längtar efter. Kanske någon att promenera eller dricka en kopp kaffe med. I många delar av landet finns det volontärföreningar och organisationer som hjälper äldre i deras vardag, helt på frivillig basis. Fler och fler hushållsnära tjänsteföretag erbjuder också sällskapstjänster för äldre som själva inte längre har samma kraft att ta initiativ till socialt utbyte. 

I många delar av landet finns det volontärföreningar och organisationer som hjälper äldra i deras vardag.

Dagverksamhet

En dagverksamhet riktar sig till dig som av olika skäl inte har möjlighet att vara lika aktiv som tidigare. För att delta behöver du ansöka om en plats hos kommunen. På dagverksamheten har man möjlighet att äta och fika tillsammans, spela spel, gå promenader eller samtala med andra. Här finns det utbildad personal som håller i aktiviteterna och ger den omsorg som behövs. 

Next article